Σύγχρονος Χορός


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Ο Σύγχρονος χορός αποτελεί, ιστορικά και κινητικά, εξέλιξη του κλασικού και μοντέρνου χορού. Στη σχολή μας τα μαθήματα του Σύγχρονου χορού βασίζονται στις τεχνικές Release.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:Οι τεχνικές Release δίνουν την ελευθερία στον εκάστοτε δάσκαλο να διαμορφώσει τη δική του μέθοδο παίρνοντας στοιχεία εκτός από αμιγώς χορευτικά συστήματα (κλασικό, graham, limon, αφρικάνικο χορό κ.α) και από συστήματα σωματικής επανεκπαίδευσης (Alexander, Feldenkrais), Yoga και τενικές Αυτοσχεδιασμού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

  • Βελτίωση της χορευτικότητας
  • Βελτίωση του συντονισμού
  • Βελτίωση της σωματικής συνειδητότητας
  • Βελτίωση της φυσικής κατάστασης